Kredyt na Bank

Kredyt w banku - porady, informacje

Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego – czy to możliwe?

Brakuje środków na wkład własny przy kredycie na mieszkanie? Zobacz, jakie mogą być alternatywy.

Czy można otrzymać kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego?

Jeszcze do niedawna kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego nie był czymś niezwykłym. Banki pozwalały klientom wnioskować o kredyt hipoteczny w wartości przewyższającej wartość nieruchomości i z tych pieniędzy finansować zakup, wykończenie i wyposażenie. Jednak w 2014 roku przepisy regulujące te kwestie zostały zmienione przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzona została Rekomendacja S, nakładająca na każdego biorącego kredyt hipoteczny obowiązek posiadania wkładu własnego w wysokości 20% wartości nieruchomości.

A zatem zasadniczo nie można wziąć kredytu na mieszkanie bez wkładu własnego. Jednak obowiązek ten da się w pewien sposób obejść, to znaczy wkład własny wpłacić w innej formie.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Część banków na rynku oferuje swoim klientom możliwość wzięcia kredytu mieszkaniowego z mniejszym o połowę wkładem własnym. Zamiast 20% wystarczy więc mieć już tylko 10%. Czy jest jakiś haczyk? Otóż przy takim rozwiązaniu trzeba wykupić dodatkowo ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jego koszty nie będą naliczane przez cały okres umowy, a jedynie do momentu, gdy kredytobiorca spłaci kolejne 10% wartości nieruchomości, osiągając saldo kredytu mniejsze niż 80% jej wartości.

Zastaw

Inną metodą, by dostać kredyt bez wkładu własnego w jego klasycznej formie, jest zaoferowanie zastawu. Jako zastaw można zaproponować mieszkanie, działkę albo inną nieruchomość. Nie musi to być nieruchomość, której właścicielem jest kredytobiorca (choć oczywiście musi się na to zgodzić właściciel nieruchomości). Warunek jest jeden – wartość zastawu musi przewyższać wartość wymaganego wkładu własnego.

Zawyżenie wartości nieruchomości

Jeżeli ktoś zamierza sprzedać nieruchomość za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, bank może uznać tę różnicę w cenie za wkład własny kredytobiorcy. Naturalnie żeby taką procedurę przeprowadzić, konieczna będzie wycena wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego, który wyszuka podobne nieruchomości i oceni wartość, stosując porównawcze podejście.

Środki z konta emerytalnego

Wkład własny może także pochodzić ze środków odłożonych w ramach IKE i IKZE. Nie trzeba w takim wypadku nawet wypłacać zgromadzonych tam pieniędzy. Bank po prostu zabezpieczy owe środki do wysokości wymaganego wkładu własnego.

Indywidualne Konta Mieszkaniowe

Wreszcie można też skorzystać z pomocy programów rządowych. W ramach programu „Mieszkanie Plus” działają Indywidualne Konta Mieszkaniowe, na które osoby spełniające warunki programu mogą otrzymywać specjalne dopłaty. Przysługują one rodzinom z dziećmi, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz młodym osobom kupującym pierwszą nieruchomość. Z dopłat tych można sfinansować wkład własny kredytu na mieszkanie.

Przedawnienie długu bankowego u komornika – kiedy następuje?

Po jakim czasie długi ulegają przedawnieniu? Przyjrzyjmy się kilku rodzajom długów, by odpowiedzieć na to pytanie. Jak zauważymy, nie w każdym przypadku okres przedawnienia jest taki sam.

Przedawnienie długu bankowego

W przypadku długu bankowego przedawnienie jest regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. Określają one, że termin przedawnienia rozpoczyna się w dniu wymagalności całej kwoty kredytu, czyli jej skutecznego wypowiedzenia. Po trzech latach od tego czasu przedawnieniu ulega kredyt. W przypadku innych długów bankowych, na przykład zadłużenia w rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym, okres ten jest krótszy – takie długi ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat od dnia wymagalności.

Przedawnienie długu u komornika

W przypadku, gdy w grę wchodzi komornik, przedawnienie długów nie przedstawia się tak prosto. Kiedy wierzyciel składa wniosek o proces egzekucyjny, komornik jest zobowiązany rozpocząć bezzwłocznie procedury. Przy tym interesuje go tylko, czy wniosek wierzyciela spełnia wszystkie wymagania formalne, nie weryfikuje natomiast, czy dany dług jest przedawniony. Także sąd tego nie weryfikuje. Żeby zatem zatrzymać egzekucję komorniczą w takim wypadku, to osoba zadłużona musi wyjść z inicjatywą i wykazać, że dług, o który toczy się postępowanie, już się przedawnił.

Natomiast dług u komornika, który został stwierdzony prawomocnym wyrokiem sadu lub nakazem zapłaty, może ulec przedawnieniu po upływie 6 lat. Jeszcze niedawno czas ten wynosił 10 lat, został jednak skrócony na mocy nowych przepisów. Jeżeli w międzyczasie komornik znowu rozpocznie postępowanie egzekucyjne, dług zostanie wyzerowany, a cały proces rozpocznie się na nowo.

Przedawnienie długów spadkowych

Jeszcze w 2015 roku prawo nakazywało spadkobiercy spłacić cały dług po bliskim zmarłym, bez względu na okoliczności. Następowało to, jeśli po upływie sześciu miesięcy spadkobierca nie złożył oświadczenia, odrzucając spadek lub wskazując inny sposób przejęcia długu.

Od 18 października 2015 roku przepisy uległy zmianie. Teraz w przypadku braku konkretnej deklaracji ze strony spadkobiercy, dług automatycznie zostaje przez niego przejęty, ale nie w całości, a jedynie do wysokości przejętego majątku. W kontekście przedawnienia długów ma to takie znaczenie, że to spadkobierca musiałby wyjść z własną inicjatywą, aby wziąć na siebie całość długu.

Jeżeli tego nie zrobi, dług spadkowy może nawet przestać istnieć. Wystarczy, że zmarły nie pozostawił spadku w stanie czynnym, ponieważ domyślnie spadkobierca odpowiada za długi spadkowe jedynie w granicach wartości stanu czynnego majątku.

W przypadku długów spadkowych należność po prostu zmienia właściciela, a zatem termin przedawnienia nie różni się od innych długów. Jeżeli zmarły pozostawił po sobie niespłacony kredyt, ulegnie on więc przedawnieniu po trzech latach.

Przedawnienie długu w ZUS

Długi w ZUS są objęte pięcioletnim terminem przedawnienia, nie musi ono jednak być tożsame z wygaśnięciem zobowiązania, ponieważ bieg przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany – wówczas obliczanie zostaje wstrzymane.

Czy da się poprawić zdolność kredytową?

Planujesz zaciągnięcie kredytu, lecz obawiasz się, że Twoja zdolność kredytowa jest zbyt niska? Nie martw się – podpowiemy, jak sprawdzić zdolność kredytową oraz zdradzimy najskuteczniejsze sposoby na jej poprawę.

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa jest to zdolność do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami w określonym czasie. A więc na jej podstawie bank sprawdza, czy Twoja sytuacja finansowa jest wystarczająco dobra, aby udźwignąć jeszcze spłatę comiesięcznych rat.

W zależności od banku oraz konkretnego kredytu (a w praktyce jego wysokości), sprawdzane mogą być różne czynniki. Zwykle jest to jednak wysokość miesięcznych dochodów, a także ich regularność, forma zatrudnienia, miesięczne koszty utrzymania, inne zobowiązania (aktualnie spłacane zadłużenia, alimenty itd.), a także historia kredytowa. Oprócz tego bank może brać pod uwagę Twój wiek, stan cywilny czy wykonywany zawód.

Jeśli chcesz obliczyć swoją zdolność kredytową, najprościej jest… skorzystać z internetowych kalkulatorów, które zrobią to za Ciebie. Trzeba wpisać jedynie określone dane, by otrzymać informację, w jakiej maksymalnej wysokości kredyt możesz dostać. Oczywiście pamiętaj, że te wyliczenia są szacunkowe i warunki przedstawione przez bank mogą się od nich różnić.

A czy można poprawić zdolność kredytową? Na szczęście tak. My mamy wskazówki, jak to zrobić.

Budowanie pozytywnej historii kredytowej

Musisz wiedzieć, że za każdym razem, kiedy zaciągasz pożyczkę lub kredyt, informacja o tym trafia do Biura Informacji Kredytowej. A z tej bazy korzystają bank. Po co? Aby zweryfikować, czy w przeszłości nie miałeś problemów ze spłatą zadłużenia. Jeśli więc Twoja historia kredytowa jest „pozytywna”, stajesz się bardziej wiarygodny, zdolność kredytowa się polepsza.

Lecz co ciekawe, puste „konto” w BIK wcale nie jest dla Ciebie korzystne. Bank wtedy nie wie, czy będziesz umiał sumiennie spłacać raty, pojawiają się wątpliwości. Warto więc budować swoją historię kredytową. W jaki sposób? Dokonując zakupów na raty, zaciągając pożyczki o niskich kosztach.

Spłata zadłużeń

Wszystkie aktualnie spłacane zadłużenia obniżają Twoją zdolność kredytową. Dlaczego? Ponieważ sumaryczne, miesięczne koszty są wyższe, pozostaje mniej środków na dodatkowe wydatki. Dlatego warto spłacić wszelkie zobowiązania przed złożeniem wniosku o kredyt.

Dotyczy to też, a właściwie przede wszystkim, kart kredytowych i kredytów odnawialnych. Nawet jeśli z nich nie korzystasz, to pula dostępnego limitu w całości wliczana jest w Twoje aktualne zadłużenie. Nie bez powodu zresztą, ponieważ przecież w każdej chwili możesz z niej skorzystać.

Wydłużenie okresu spłaty

Jednym z najprostszych i najszybszych sposobów na poprawę zdolności kredytowej jest wydłużenie okresu spłaty. Wtedy raty są niższe, istnieje większa szansa, że nie będą stanowić zbyt dużego obciążenia dla budżetu. Ale ma to swoje konsekwencje, ponieważ automatycznie zwiększa się koszt kredytu. Większa ilość rat to jednocześnie większa liczba naliczonych odsetek.

Równe raty

Dla kredytobiorców kuszącym rozwiązaniem jest wybór rat malejących, ponieważ dzięki temu całkowite koszty zadłużenia są niższe. Jednak zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie wysokości pierwszej raty, a ta w przypadku rat malejących jest najwyższa. Jeśli chcesz więc poprawić swoje szanse, wybierz raty równe, które w całym okresie spłaty zobowiązania wynoszą tyle samo.

5 rad dla osób wnioskujących o kredyt hipoteczny

Zakup własnych czterech kątów wiąże się z bardzo dużym wydatkiem, na który nie stać większość Polaków. Rozwiązaniem jest wtedy kredyt hipoteczny, choć jego zdobycie wcale nie należy do prostych zadań. Dlatego mamy kilka wskazówek dla osób starających się o kredyt hipoteczny.

1. Zgromadź wkład własny

Zgodnie z przepisami, kredytobiorca musi posiadać wkład własny do kredytu hipotecznego wynoszący min. 20% wartości nieruchomości. Są to środki, które przekazuje się sprzedającemu, a nie bankowi – ten udziela zobowiązania na maksymalnie 80% wartości nieruchomości.

Co zrobić, gdy nie uda Ci się zebrać całej kwoty? Jest możliwość uzyskania kredytu hipotecznego bez wkładu własnego, ale będzie się to wiązać z wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia czy z obciążeniem hipoteką innej nieruchomości. Zwykle jednak skutkuje to dodatkowymi kosztami, które zwiększają całkowitą kwotę zobowiązania.

Ponadto im większy wkład własny wniesiesz, tym lepsze warunki możesz uzyskać w banku. Radzimy więc, aby zebrać odpowiednie środki.

2. Popraw zdolność kredytową

W czasie gdy będziesz gromadzić wkład własny, możesz poprawić swoją zdolność kredytową. Jak to zrobić? Jest kilka sposobów.

Jeden z nich polega na budowaniu pozytywnej historii kredytowej. Chodzi o to, by dokonywać zakupów na raty lub zaciągać pożyczki na niewielkie kwoty i potem spłacać je regularnie. Wtedy bank widzi w bazie BIK, że dotychczas nie miałeś żadnych „potknięć” z płatnościami, jesteś sumienny i wiarygodny. A co jeszcze możesz zrobić?

Zlikwidować limity na kartach kredytowych, kredycie odnawialnym, a także debet na koncie. One zwiększają stan Twoich miesięcznych zobowiązań, a co za tym idzie, pogarszają zdolność kredytową. Tak samo jest z aktualnie spłacanymi kredytami.

3. Oprocentowanie, RRSO, CKK – porównanie kredytów hipotecznych

Aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę, musisz najpierw porównać warunki w różnych bankach. A jak to zrobić? Przede wszystkim… nie patrz na oprocentowanie. Ono wskazuje jedynie, ile będą wynosić odsetki, a to tylko jeden z wielu kosztów kredytu hipotecznego. Jest jeszcze prowizja, ubezpieczenia oraz opłaty związane z uruchomieniem całej procedury.

RRSO jest w tym wypadku o wiele lepszym wskaźnikiem. Uwzględnia różne koszty kredytu i tak jak oprocentowanie, podawane jest w formie procentowej. Przy czym RRSO oblicza się w skali roku.

Jest jeszcze CKK, czyli całkowity koszt kredytu. Tak samo, jak RRSO, bierze pod uwagę różne czynniki wpływające na to, ile ostatecznie zapłacisz, ale podawane jest w złotówkach i obliczane na podstawie całego okresu kredytowania.

Pamiętaj też, że oferty dostępne w internecie to jedno, a ostateczne warunki zaproponowane przez bank to drugie. Dlaczego? Ponieważ ten rodzaj kredytu jest ściśle dopasowany do możliwości klienta banku. Dlatego…

4. Negocjuj z bankiem

Kredyt hipoteczny jest tak naprawdę bardzo elastycznym produktem, trudno byłoby znaleźć dwie umowy na takich samych warunkach. Możesz więc podjąć próbę negocjacji z bankiem. Czasami, jeśli skorzystasz z innego produktu lub wykupisz ubezpieczenie, obniżona zostanie np. wysokość marży. Oczywiście, może to być tylko pozornie opłacalne, dlatego za każdym razem musisz dokonać dokładnych obliczeń. Jednak negocjowanie nic Cię nie kosztuje, a może sprawić, że koszty zobowiązania będą niższe.

5. Znajdź współkredytobiorcę

Gdy wszystkie sposoby zawiodą i Twoja zdolność kredytowa nadal będzie za niska, znajdź współkredytobiorcę. Rozwiązanie to poleca się zwłaszcza tym osobom, które zarabiają najniższą krajową i nie mają realnych szans na uzyskanie kredytu hipotecznego w pojedynkę. Natomiast drugi kredytobiorca, nawet o takiej samej sytuacji finansowej, sprawia, że marzenia o własnych czterech kątach stają się realne.

Jak kupić mieszkanie bez wkładu własnego?

Kredyty hipoteczne to zobowiązania zaciągane często nawet na 35 lat. Dotyczą one ogromnych sum, często jest to nawet kilkaset tysięcy złotych. Zgodnie w Rekomendacją S, wnioskujący o taki kredyt muszą wpłacić również wkład własny będący pewną formą zabezpieczenia. Ma on wynosić około 20% wartości kredytu, jednak są od tego pewne odstępstwa. Jak więc kupić mieszkanie bez wkładu własnego?
Czytaj dalej

Marża banku – co to jest? Jak wpływa na oprocentowanie kredytu?

Kredyty bankowe to produkty finansowe, na które składa się wiele kosztów. Wśród nich wymienia się właśnie marżę, która jest częścią rocznego oprocentowania kredytu. Oprócz kapitału należy spłacić również oprocentowanie, prowizję, koszty dodatkowe w postaci np. ubezpieczenia. Czym więc jest marża banku?
Czytaj dalej

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to produkt finansowy, który jest stosunkowo łatwy do otrzymania, przynajmniej w porównaniu do np. kredytów hipotecznych. Wymagania co do niego ograniczone są do minimum. W zależności od banku, kwoty i okresu kredytowania, pieniądze można otrzymać nawet tego samego dnia. Jakie więc warunki należy spełnić, aby otrzymać kredyt gotówkowy?
Czytaj dalej

Kredyt hipoteczny – jak wybrać najlepszy?

Potrzebujesz kredytu hipotecznego, ale nie wiesz, czym się kierować, by mieć pewność, że wybrałeś najlepszy? Oto kilka aspektów, na które powinieneś zwrócić uwagę.
Czytaj dalej

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

Biuro Informacji Kredytowej jest źródłem informacji na temat naszej dotychczasowej historii kredytowej. Nie tylko instytucje finansowe mają dostęp do rejestru, każdy może samodzielnie pobrać dane dotyczące swoich zadłużeń. Jak sprawdzić BIK?

Czytaj dalej

Co to jest RRSO kredytu?

Termin RRSO tylko pozornie odnosi się do oprocentowania kredytu i czasem bywa mylącym wskaźnikiem w wyborze najkorzystniejszej oferty. Co to jest RRSO i czy warto z niego korzystać?

Czytaj dalej

« Starsze posty