Termin RRSO tylko pozornie odnosi się do oprocentowania kredytu i czasem bywa mylącym wskaźnikiem w wyborze najkorzystniejszej oferty. Co to jest RRSO i czy warto z niego korzystać?

RRSO – co to jest?

Wymóg określania RRSO czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania narzucony został przez przepisy min. Dyrektywy Komisji 2011/90/UE oraz Ustawy o kredycie konsumenckim, w której ustawodawca zobowiązał banki do udzielania informacji w kwestii wszystkich danych dotyczących oferty kredytu.

Pod pojęciem RRSO należy rozumieć całokształt kosztów zobowiązania z jakimi musi liczyć się konsument decydując się na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki. To koszt kredytu wyrażony w procentowej wartości całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. W odniesieniu do stałej lub zmiennej stopy oprocentowania RRSO zawsze jest wyższe, ponieważ oprócz odsetek uwzględnia też szereg innych parametrów wchodzących w skład ogólnej wartości zaciągniętego długu.

Co wchodzi w skład RRSO?

Roczny koszt kredytu w ujęciu procentowym ma na celu wskazanie rzeczywistego oprocentowania zaciąganego długu. W skład Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania wchodzą min. koszt odsetek kredytu, wszystkie opłaty przygotowawcze wraz z opłatą za rozpatrzenie wniosku, prowizja związana z udzieleniem środków, koszt ubezpieczenia kredytu. RRSO uwzględnia również wartość przepływów finansowych, okres kredytowania oraz wartość pieniądza w czasie.

Do czego służy RRSO?

Rolą wskaźnika Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania jest informacja skierowana do klienta dotycząca relacji pomiędzy kwotą proponowanego kredytu, a kosztami związanymi z jego spłatą. Założenie RRSO sprowadza się do możliwości bezproblemowego porównania poszczególnych ofert, tak by móc wybrać najtańszą. Spójne zasady mają na celu ułatwienie zestawienia proponowanych produktów bankowych.

Czy warto korzystać z RRSO?

Nadzór nad właściwym sposobem informacji sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według założeń i teorii niższa wartość procentowa RRSO powinna oznaczać kredyt na tańszych zasadach. Jednak czasem w praktyce wskaźnik RRSO jest złudnym parametrem, ponieważ o tym czy konkretna oferta kredytowa jest atrakcyjna decyduje w dużej mierze harmonogram spłaty zadłużenia. Istotną rolę odgrywa sposób naliczania odsetek, wiele zależy od tego czy mamy do czynienia z ratą stałą, czy malejącą. Ważny jest też okres kredytowania. RRSO nie uwzględnia kosztów, których nie można oszacować jak np. kosztu utrzymania konta bankowego, czy karty kredytowej.

czy warto korzystać z RRSO

Wartość RRSO wyrażona w procentach może często wprowadzać w błąd, dlatego dobrze weryfikować jakie koszty zostały uwzględnione przy wyliczaniu RRSO w oferowanym kredycie. Przed podjęciem decyzji o wyborze produktu bankowego warto porównać kredyty przyznawane na taki sam okres, z takim samym rodzajem rat. Podczas samodzielnej analizy trzeba uwzględnić czy bank wlicza do RRSO prowizję oraz ubezpieczenie.