Biuro Informacji Kredytowej jest źródłem informacji na temat naszej dotychczasowej historii kredytowej. Nie tylko instytucje finansowe mają dostęp do rejestru, każdy może samodzielnie pobrać dane dotyczące swoich zadłużeń. Jak sprawdzić BIK?

Jakie informacje zawiera BIK?

Dane na nasz temat trafiają do BIK w chwili złożenia wniosku o kredyt oraz w momencie zaciągnięcia zobowiązania, a aktualizacja informacji zostaje przeprowadzana co najmniej raz w miesiącu, do czasu spłaty zaciągniętego długu. W Biurze Informacji Kredytowej możemy wyszukać dane osobowe klientów instytucji finansowych, rodzaj zobowiązania wraz z datą zawarcia umowy o kredyt lub pożyczkę, okresem i waluty kredytowania. Znajdziemy tam też informacje dotyczące terminów spłat, dotychczasowych zadłużeń oraz rachunków kredytowych.

Co zrobić, aby sprawdzić zadłużenie w BIK?

BIK to rejestr, który jest narzędziem w rękach instytucji udzielających kredytów i pożyczek podczas procesu weryfikacji naszej wiarygodności i rzetelności finansowej. Wgląd do BIK mają też inne upoważnione instytucje jak sądy i prokuratury. Jednak nie tylko banki, prywatne firmy pożyczkowe, czy organy ścigania mogą pobierać informacje z Biura Informacji Kredytowej, konsumenci również mają prawo dostępu do danych na swój temat.

Chcąc zweryfikować swój status w BIK należy pobrać raport ze strony internetowej rejestru. W tym celu należy się zalogować na portalu www.bik.pl i podać swój adres e-mail wraz z danymi osobowymi z dowodu osobistego. Trzeba też wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz zaakceptować regulamin zawarty na stronie.

Podczas procesu ubiegania się o raport z BIK skrupulatnie weryfikowana jest tożsamość wnioskodawcy. Obywa się to poprzez przesłanie skanu dokumentu tożsamości wraz z wykonaniem przelewu weryfikacyjnego w kwocie 1 zł. W ten sposób konsument otrzymuje kod niezbędny do aktywacji konta w BIK. Możemy wybrać też opcję uzyskania kodu listem poleconym, jednak taka procedura trwa czasem nawet kilkanaście dni.

Po ustawieniu hasła i zalogowaniu się w bazie BIK otrzymujemy możliwość wyboru pakietu raportów. Za pojedynczy raport zapłacimy 39 zł, oferta 12 raportów to koszt 99 zł w skali roku.

Jak pobrać informacje z BIK za darmo?

Istnieje możliwość uzyskania dostępu do danych zawartych w BIK na nasz temat bezpłatnie. Darmową informację możemy otrzymać raz na 6 miesięcy, bez ponoszenia żadnych kosztów mamy szansę uzyskać kopię raportu.

Dlaczego warto sprawdzać BIK?

Sprawdzenie BIK jest przydatnym rozwiązaniem w sytuacji, w której zamierzamy ubiegać się o kolejny kredyt, w ten sposób możemy ocenić szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie pieniędzy.

Dzięki kontroli zapisów w BIK mamy możliwość poznania naszej dotychczasowej historii kredytowej, zobaczyć jak wygląda nasze dossier w oczach banku. Raport z BIK pozwala się nam upewnić, czy osoby trzecie nie zaciągnęły kredytu lub pożyczki posługując się naszymi danymi osobowymi.