Wiele osób zamiennie stosuje terminy kredyt i pożyczka, nie zdając sobie sprawy z tego, że między tymi produktami finansowymi istnieje kilka znaczących różnic. Dlatego sprawdź, czy każdy kredyt jest pożyczką, a każda pożyczka kredytem.

Regulacje prawne

Na początku trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że odrębne przepisy regulują kwestie przyznawania kredytów oraz pożyczek i to właśnie one wpływają na to, że pomiędzy tymi produktami finansowymi istnieje kilka różnic.

W ustawie Prawo bankowe określone jest, w jaki sposób zawierane mogą być kredyty, przy czym przepisy w tym zakresie są bardzo szczegółowe. To sprawia, że proces ten ma charakter sformalizowany.

Natomiast pożyczki przyznawane są na zasadach zawartych w Kodeksie cywilnym. Dzięki temu są one bardziej elastyczne, łatwiej dostępne.

Sposób zawierania umowy

Każda umowa kredytowa musi mieć formę pisemną. Dodatkowo ustawa dokładnie określa, jakie punkty powinny być w niej zawarte, aby można ją było uznać za ważną pod względem prawnym. Wszelkie klauzule abuzywne (niedozwolone), mogą stać się w przyszłości podstawą do roszczeń ze strony pożyczkobiorcy.

Natomiast pożyczki o wartości do 1 000 zł mogą być zawierane w dowolnej formie, również ustnej. Dopiero powyżej 1 000 zł obie strony muszą podpisać umowę w tradycyjnej formie.

Wypisywanie wniosku

Instytucje udzielające pożyczek/kredytów

Jednak najważniejszą różnicę stanowi to, kto może udzielać kredytów/pożyczek.

Kredyty są przyznawane tylko i wyłącznie przez banki, co określa Prawo bankowe. Natomiast pożyczkodawcą może być każdy – bank, inna instytucja finansowa (najczęściej jest to tzw. parabank), ale również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W praktyce pożyczki może Ci udzielić ktoś z rodziny, osoba bliska, ale też zupełnie obca (przykładem są pożyczki społecznościowe).

Przeznaczenie

Zarówno pożyczki, jak i kredyty gotówkowe można przeznaczyć na dowolny cel. Oznacza to, że osoba zaciągająca to zobowiązanie nie musi wskazywać we wniosku, w jaki sposób chce wydać pieniądze, a pożyczkodawca/kredytodawca nie ma prawa do kontrolowania tego.

Aczkolwiek trzeba wiedzieć, że istnieją również kredyty celowe, takie jak hipoteczne, samochodowe oraz konsolidacyjne.

Warunki przyznawanie zobowiązań finansowych

Zarówno w przypadku kredytów, jak i pożyczek, klientowi przyznawana jest określona kwota, którą należy spłacić w ściśle określonym czasie. Zobowiązanie to jest oprocentowane, a więc uregulować należy także odsetki.

Często mówi się, że w ostatecznym rozrachunku kredyt jest produktem tańszym, lecz jednocześnie przyznawanym na wyższe kwoty. Dzięki pożyczkom można za to zrealizować mniejsze cele, ale koszty z tym związane są wyższe. To jest mit. Wszystko tak naprawdę zależy od instytucji, która udziela dodatkowych środków.

Ze względu na to, że banki stosują bardziej rygorystyczne metody sprawdzania klientów, mające na celu ocenę ryzyka ich niewypłacalności, mogą oferować korzystniejsze produkty. Parabanki natomiast często udzielają pożyczek bez BIK, dla zadłużonych oraz pożyczek dla bezrobotnych czy bez zaświadczeń. Jednak wtedy najczęściej warunki są mniej atrakcyjne.

Co ciekawe, banki zwykle nie mają w swojej ofercie kredytów gotówkowych, lecz pożyczki. Dzięki nim można zyskać nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego teoretycznie warunki w obu przypadkach są takie same, a w praktyce wszystko zależy to od tego, kto udziela Ci zobowiązania.