Kredyty bankowe to produkty finansowe, na które składa się wiele kosztów. Wśród nich wymienia się właśnie marżę, która jest częścią rocznego oprocentowania kredytu. Oprócz kapitału należy spłacić również oprocentowanie, prowizję, koszty dodatkowe w postaci np. ubezpieczenia. Czym więc jest marża banku?

Co to jest marża banku?

Marża banku to składowa część oprocentowania kredytów. Oprócz niej do oprocentowania zalicza się jeszcze stawkę bazową, którą jest WIBOR. Marża kredytu jest stała, a jej wysokość uzależniona jest od wielu czynników. Wpływ na nią ma wysokość kredytu, wkład własny, zdolność kredytowa czy dodatkowe produkty w banku, na jakie zdecydował się klient. Marża jest wpisana do umowy i jest stała, nie oznacza to jednak, że koszty kredytu nie będą się zmieniały. Na to wpływ ma wspomniana stawka bazowa, która może się zmieniać co kwartał.

Włączony kalkulator

Co wpływa na wysokość marży banku?

Na wysokość marży wpływ ma wskaźnik LTV. On jest istotny w przypadku kredytu hipotecznego. Określa wartość zobowiązania w stosunku do wartości nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Generalnie im wskaźnik LTV jest niższy, tym niższa jest również marża. Ostatecznie oznacza to niższe koszty kredytu.

W przypadku marży istotny jest również rodzaj kredytu. Nie będzie ona taka sama dla kredytu hipotecznego, konsolidacyjnego czy pożyczki hipotecznej. Banki ustalają to za każdym razem. Wiadomo jednak, że najniższa marża jest przy kredytach hipotecznych, a najwyższa przy konsolidacyjnych oraz przy pożyczkach.

Istnieje również zależność między marżą banku a prowizją od kredytu. Im ta prowizja będzie wyższa, tym niższa może być marża banku.

Obniżenie marży może nastąpić również przez skorzystanie z dodatkowych produktów bankowych, np. przez otworzenie konta osobistego czy zdecydowanie się na kartę kredytową. Musi to jednak być zapisane w umowie.

Znaczenie dla wysokości marży może mieć również historia kredytowa danego klienta. Jeśli mamy pozytywną historię w BIK, wówczas możemy negocjować niższą stawkę marży. Gorzej, gdy w przeszłości mieliśmy problemy z terminowym spłacaniem zobowiązań lub zdarzały nam się długi. Wówczas ta marża może być wyższa lub nawet bank może nie udzielić wnioskodawcy kredytu.

Jak obniżyć marżę banku?

Marżę banku można obniżyć w prosty sposób. Wystarczy zgromadzić duży wkład własny zanim zdecydujemy się na kredyt hipoteczny. Zwiększy to naszą zdolność kredytową i w realny sposób przyczyni do lepszej oferty ze strony banku, w tym właśnie z niższą marżą. Warto też decydować się na dodatkowe produkty bankowe, jednak należy uważnie czytać związane z tym warunki umowy.

Koniecznie trzeba te sposoby rozważyć, ponieważ marża ma istotny, choć nie decydujący wpływ na całkowite koszty kredytu. Jeśli jednak można przyczynić się do obniżenia kosztów zobowiązania i mniejszego obciążenia domowego budżetu, warto z takich opcji skorzystać.