Kredyt na Bank

Kredyt w banku - porady, informacje

Tag: banki w polsce

Co to jest wkład własny? Kiedy niezbędny jest wkład własny?

Przepisy, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rekomendacji S nałożyły na wszystkie banki w Polsce wymóg pobierania określonej procentowo sumy, która obliczana jest od wartości nieruchomości.

Oprocentowanie, prowizja, marża – co składa się na koszt kredytu?

O tym, ile ona aktualnie wynosi, decyduje Narodowy Bank Polski. Przy czym mogą być różne rodzaje oprocentowania. Najczęściej stosowane jest oprocentowanie stałe, szczególnie w przypadku produktów krótkoterminowych.