Kredyt na Bank

Kredyt w banku - porady, informacje

Tag: klauzule abuzywne

Kredyt a pożyczka – 5 podobieństw i różnic

Wszelkie klauzule abuzywne (niedozwolone), mogą stać się w przyszłości podstawą do roszczeń ze strony pożyczkobiorcy. Natomiast pożyczki o wartości do 1 000 zł mogą być zawierane w dowolnej formie, również ustnej.