Kredyt na Bank

Kredyt w banku - porady, informacje

Tag: ltv

Marża banku – co to jest? Jak wpływa na oprocentowanie kredytu?

Generalnie im wskaźnik LTV jest niższy, tym niższa jest również marża. Ostatecznie oznacza to niższe koszty kredytu. W przypadku marży istotny jest również rodzaj kredytu….Na wysokość marży wpływ ma wskaźnik LTV. On jest istotny w przypadku kredytu hipotecznego. Określa wartość zobowiązania w stosunku do wartości nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Co to jest marża kredytu? Inne opłaty jak prowizja czy opłata za uruchomienie kredytu?

Wysokość marży może zależeć od wielu czynników, jak kwota kredytu, jego cel, historii i zdolności kredytowej, prowizji, dodatkowych produktów bankowych, a także od wskaźnika LTV (stosunek zaciągniętego długu do wartości zakupu).