Kredyt na Bank

Kredyt w banku - porady, informacje

Tag: polskie banki

Oprocentowanie, prowizja, marża – co składa się na koszt kredytu?

O tym, ile ona aktualnie wynosi, decyduje Narodowy Bank Polski. Przy czym mogą być różne rodzaje oprocentowania. Najczęściej stosowane jest oprocentowanie stałe, szczególnie w przypadku produktów krótkoterminowych.