Kredyt na Bank

Kredyt w banku - porady, informacje

Tag: spadek

Przedawnienie długu bankowego u komornika – kiedy następuje?

Wystarczy, że zmarły nie pozostawił spadku w stanie czynnym, ponieważ domyślnie spadkobierca odpowiada za długi spadkowe jedynie w granicach wartości stanu czynnego majątku….Następowało to, jeśli po upływie sześciu miesięcy spadkobierca nie złożył oświadczenia, odrzucając spadek lub wskazując inny sposób przejęcia długu. Od 18 października 2015 roku przepisy uległy zmianie.