Kredyty hipoteczne to zobowiązania zaciągane często nawet na 35 lat. Dotyczą one ogromnych sum, często jest to nawet kilkaset tysięcy złotych. Zgodnie w Rekomendacją S, wnioskujący o taki kredyt muszą wpłacić również wkład własny będący pewną formą zabezpieczenia. Ma on wynosić około 20% wartości kredytu, jednak są od tego pewne odstępstwa. Jak więc kupić mieszkanie bez wkładu własnego?

Kredyt hipoteczny – jak go otrzymać?

Kredyt na mieszkanie to zobowiązanie długoterminowe. Jest ono celowe, a to oznacza, że pieniądze należy przeznaczyć na zakup lub remont nieruchomości. Kredyt hipoteczny posiada zabezpieczenie w postaci hipoteki, czyli ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wymagany jest też wkład własny, który stanowi 20% wartości kredytu. Zobowiązanie jest przyznawane na wiele lat. Maksymalny okres spłaty wynosi 35.

Warunki uzyskania kredytu na mieszkanie

Nie jest łatwo otrzymać kredyt hipoteczny. Banki bardzo dokładnie sprawdzają zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców. Stosują analizę ilościową oraz jakościową w ocenie kandydatów. Pierwsza metoda koncentruje się głównie na dochodach. Banki sprawdzają ile zarabia dana osoba, jakie ma wydatki, zobowiązania, ile ma osób na utrzymaniu. Druga metoda dotyczy sytuacji życiowej wnioskującego. Istotny jest wiek, stan cywilny, wykształcenie, wykonywany zawód, stan majątkowy i mieszkaniowy. Banki pobierają również dane, które widnieją w BIK. Osoby, które są zadłużone lub mają problem ze spłatą zobowiązań, raczej nie mają co liczyć na kredyt w banku. Alternatywą dla nich są przeważnie firmy pożyczkowe.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy możliwy?

Możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego, jednak są to rzadko spotykane praktyki. Sposobów jest kilka. Jednym z nich jest zabezpieczenie na innej nieruchomości. Ta opcja przeznaczona jest dla osób, które są już właścicielami jakiegoś mieszkania, domu lub działki. Wartość nieruchomości musi być jednak wyższa niż wysokość wkładu własnego. Nie mając własnej nieruchomości można poprosić bliską osobę, by to jej mieszkanie czy dom stanowiło zabezpieczenie. W tym przypadku konieczny jest nie tylko stosowny wpis do hipoteki. Dana osoba staje się współkredytobiorcą.

Kolejnym sposobem jest zaciągnięcie pożyczki od dewelopera na wkład własny. Można to zastosować jedynie w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego. Jeszcze inną opcją, dostępną przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego, jest zakupienie jej po cenie niższej niż rzeczywista wartość. Wówczas ta różnica może stanowić wkład własny.

Niektóre banki oferują kredyty z niższym wkładem własnym, np. na poziomie 10%. Warunkiem uzyskania takiego kredytu jest jednak wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Oznacza to, że comiesięczna rata będzie wyższa aż do momentu, kiedy saldo zostanie spłacone w 80% wartości nieruchomości. Do salda kredytu zalicza się nie tylko kapitał, ale też inne opłaty, np. prowizja czy właśnie ubezpieczenie.