Decydując się na zaciągnięcie kredytu, spłacać będziesz nie tylko odsetki. Bank dolicza swoją marżę, pobiera prowizję, a także inne opłaty. Dlatego przedstawiamy, co składa się na koszt kredytu oraz radzimy, jak skutecznie porównywać ze sobą różne produkty finansowe.

Oprocentowanie kredytu

Od tego, jakie jest oprocentowanie kredytu zależy, ile będziesz płacić odsetek. Trzeba wiedzieć, że oprocentowanie zawsze podawane jest w skali roku i nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej. O tym, ile ona aktualnie wynosi, decyduje Narodowy Bank Polski.

Przy czym mogą być różne rodzaje oprocentowania. Najczęściej stosowane jest oprocentowanie stałe, szczególnie w przypadku produktów krótkoterminowych. Oznacza to, że jego wysokość nie zmienia się w trakcie trwania umowy.

Oprocentowanie może być również zmienne – jego cechą charakterystyczną jest to, że zmienia się w zależności od tego, co aktualnie dzieje się na rynku. Zależy głównie od stawki WIBOR. Zwykle wybierane jest przy produktach długoterminowych.

Porównywanie ofert

Marża banku

Marża banku to tak naprawdę składowa oprocentowania. Musisz wiedzieć, że na jego wysokość składa się stawka referencyjna (w praktyce jest to stawka WIBOR – Warsaw Interbank Offered Rate), a także stawka będąca odzwierciedleniem realnego zarobku banku (czyli marża).

Na to, jaką bank będzie pobierać marżę, wpływ ma wiele czynników, m.in. kwota zadłużenia, cel zobowiązania, historia i zdolność kredytowa, prowizja. Jednym ze sposobów na obniżenie marży jest skorzystanie z dodatkowych produktów bankowych podczas zaciągania kredytu.

Prowizja od kredytu

Prowizja jest to jednorazowa opłata, którą pobiera bank. Klient może ją uregulować jednorazowo podczas wypłacania kredytu. Ponadto możliwe jest doliczenie prowizji do rat kapitałowo-odsetkowych. Jakie będzie mieć konsekwencje każde z tych rozwiązań?

W przypadku gdy prowizja jest pobierana jednorazowo, to oprocentowanie jest liczone od kwoty zobowiązania pomniejszonego o tę kwotę.

W drugiej sytuacji miesięczna rata będzie wyższa, ponieważ prowizja doliczana jest do kwoty kredytu i na tej podstawie ustalana jest rata kapitałowo-odsetkowa..

Ponadto bank może wymagać opłacenia prowizji za wcześniejszą spłatę zadłużenia lub za rozpatrzenie wniosku kredytowego.

Opłata za obsługę kredytu

W przypadku, gdy środki wypłacane są w transzach, banki zwykle nakładają na klientów opłaty za obsługę kredytu. Tak jest najczęściej w przypadku kredytu hipotecznego. Ale może mieć również miejsce wtedy, gdy posiadasz kartę kredytową lub rachunek osobisty z limitem debetowym.

Ubezpieczenie kredytu

Banki często oferuję ubezpieczenie kredytu, które jest jego dodatkowym kosztem. To produkt nieobowiązkowy, aczkolwiek czasami ma decydujące znaczenie dla tego, jak wyliczona zostanie Twoja zdolność kredytowa.

Jak sprawdzić całkowity koszt kredytu?

Wskaźnikiem, który pokazuje, jaki jest całkowity koszt kredytu, jest RRSO – również wyraża się go procentowo. Uwzględnia nie tylko odsetki, ale także prowizję, inne opłaty oraz zmianę wartości pieniędzy w czasie. Dlatego nawet gdy odsetki są jedynym kosztem zadłużenia, to RRSO nigdy nie będzie równe oprocentowaniu.

Jeśli chcesz szybko i skutecznie porównywać te produkty bankowe, zwracaj uwagę przede wszystkim na Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania.