Kredyt na Bank

Kredyt w banku - porady, informacje

Przedawnienie długu bankowego u komornika – kiedy następuje?

Po jakim czasie długi ulegają przedawnieniu? Przyjrzyjmy się kilku rodzajom długów, by odpowiedzieć na to pytanie. Jak zauważymy, nie w każdym przypadku okres przedawnienia jest taki sam.

Przedawnienie długu bankowego

W przypadku długu bankowego przedawnienie jest regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. Określają one, że termin przedawnienia rozpoczyna się w dniu wymagalności całej kwoty kredytu, czyli jej skutecznego wypowiedzenia. Po trzech latach od tego czasu przedawnieniu ulega kredyt. W przypadku innych długów bankowych, na przykład zadłużenia w rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym, okres ten jest krótszy – takie długi ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat od dnia wymagalności.

Przedawnienie długu u komornika

W przypadku, gdy w grę wchodzi komornik, przedawnienie długów nie przedstawia się tak prosto. Kiedy wierzyciel składa wniosek o proces egzekucyjny, komornik jest zobowiązany rozpocząć bezzwłocznie procedury. Przy tym interesuje go tylko, czy wniosek wierzyciela spełnia wszystkie wymagania formalne, nie weryfikuje natomiast, czy dany dług jest przedawniony. Także sąd tego nie weryfikuje. Żeby zatem zatrzymać egzekucję komorniczą w takim wypadku, to osoba zadłużona musi wyjść z inicjatywą i wykazać, że dług, o który toczy się postępowanie, już się przedawnił.

Natomiast dług u komornika, który został stwierdzony prawomocnym wyrokiem sadu lub nakazem zapłaty, może ulec przedawnieniu po upływie 6 lat. Jeszcze niedawno czas ten wynosił 10 lat, został jednak skrócony na mocy nowych przepisów. Jeżeli w międzyczasie komornik znowu rozpocznie postępowanie egzekucyjne, dług zostanie wyzerowany, a cały proces rozpocznie się na nowo.

Przedawnienie długów spadkowych

Jeszcze w 2015 roku prawo nakazywało spadkobiercy spłacić cały dług po bliskim zmarłym, bez względu na okoliczności. Następowało to, jeśli po upływie sześciu miesięcy spadkobierca nie złożył oświadczenia, odrzucając spadek lub wskazując inny sposób przejęcia długu.

Od 18 października 2015 roku przepisy uległy zmianie. Teraz w przypadku braku konkretnej deklaracji ze strony spadkobiercy, dług automatycznie zostaje przez niego przejęty, ale nie w całości, a jedynie do wysokości przejętego majątku. W kontekście przedawnienia długów ma to takie znaczenie, że to spadkobierca musiałby wyjść z własną inicjatywą, aby wziąć na siebie całość długu.

Jeżeli tego nie zrobi, dług spadkowy może nawet przestać istnieć. Wystarczy, że zmarły nie pozostawił spadku w stanie czynnym, ponieważ domyślnie spadkobierca odpowiada za długi spadkowe jedynie w granicach wartości stanu czynnego majątku.

W przypadku długów spadkowych należność po prostu zmienia właściciela, a zatem termin przedawnienia nie różni się od innych długów. Jeżeli zmarły pozostawił po sobie niespłacony kredyt, ulegnie on więc przedawnieniu po trzech latach.

Przedawnienie długu w ZUS

Długi w ZUS są objęte pięcioletnim terminem przedawnienia, nie musi ono jednak być tożsame z wygaśnięciem zobowiązania, ponieważ bieg przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany – wówczas obliczanie zostaje wstrzymane.

1 Comment

  1. Zawsze wydawało mi się, że przedawnienie dotyczy tylko przywilejów, jak masz coś na sumieniu to wszędzie Cię znajdą, wykopią spod ziemi, jak będzie trzeba i nie ma przedawnień 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *