Najważniejsze zasady:
– regulamin ustanawia przepisy oraz warunki użytkowania serwisu kredyt-na-bank.pl,
– by móc korzystać z serwisu, obowiązkowa jest bezpłatna rejestracja,
– rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją zapisów statutu.

Strona zabrania przywłaszczania i przedruku tekstów zamieszczanych na kredyt-na-bank.pl. Wiąże się to z art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. Naruszenie tego przepisu wiąże się z doniesieniem na policję.

Jakiekolwiek następstwa prawne za opublikowane teksty ponosi twórca.

Ograniczenie odpowiedzialności właściciela serwisu:
– serwis kredyt-na-bank.pl ma styl ilustracyjny, zamieszczone w nim teksty nie stanowią zaleceń albo instrukcji postępowania w danych sytuacjach,
– właściciel bloga nie odpowiada za treść artykułów, ani za jakiekolwiek krzywdy powstałe w rezultacie podporządkowania się treści publikacji,
– w tekstach wypowiadane są poglądy autorów, nie administratora bloga,
– właściciel bloga nie odpowiada za zawartość komentarzy pisanych pod publikacjami przez osoby trzecie.

Zamieszczanie artykułów:
1. treść winna mieć minimum 2500 zbs,
2. publikowane są jedynie poprawne gramatycznie publikacje, zawartość z uchybieniami gramatycznymi i ortograficznymi są odrzucane,
3. każdy tekst winna posiadać grafikę w zgodzie z główną myślą artykułu. Załączony obrazek winien być zgodny z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
4. zawartość artykułu winna być unikatowa i nie może być publikowana na różnych witrynach, zarówno przed, jak i po publikacji na kredyt-na-bank.pl,
5. twórca tekstu oświadcza, że myśli przedstawione w tekście składają się na jego indywidualne osądy. Właściciel strony nie jest odpowiedzialny za tematykę publikacji i za możliwe krzywdy będące skutkiem zastosowania się do publikacji,
6. teksty oraz domeny w linkach nie mogą posiadać niezgodnej z polskim prawodawstwem zawartości, obejmuje to również treści dla dorosłych internautów,
7. umieszczane teksty muszą być atrakcyjne i o charakterze demonstracyjnym. Treści zamieszczone na stronie kredyt-na-bank.pl muszą być czytelne dla wszystkich czytelników,
8. artykuł może zawierać maksymalnie jeden link w akapicie w postaci URL lub brand.
9. autor informuje, że ma do niej całkowite prawa autorskie.

Decyzje końcowe:
Posiadacz witryny kredyt-na-bank.pl może odmówić opublikowania artykułu bez przekazywania powodu. Co więcej, nie będą zamieszczane treści, które nie spełniają warunków zawartych w statucie.