Kredyt na Bank

Kredyt w banku - porady, informacje

Tag: stopa referencyjna

Co to jest marża kredytu? Inne opłaty jak prowizja czy opłata za uruchomienie kredytu?

Marża kredytu jest częścią składową oprocentowania zaraz obok stopy bazowej, czyli inaczej stawki referencyjnej. Jest to składnik ustalany przez bank, w przeciwieństwie do stopy bazowej, czyli WIBOR, którego wysokość ustanawia Radę Polityki Pieniężnej.