Kredyt na Bank

Kredyt w banku - porady, informacje

Tag: wakacje kredytowe

Masz dług za niespłacone kredyty, pożyczki? Czego możesz się spodziewać?

Wśród nich wymienia się wakacje kredytowe, zamianę starego kredytu na nowy, ale na innych warunkach, wydłużenie okresu kredytowania, przez co zmniejszy się rata.