Kredyt na Bank

Kredyt w banku - porady, informacje

Tag: wziął

Przedawnienie długu bankowego u komornika – kiedy następuje?

W kontekście przedawnienia długów ma to takie znaczenie, że to spadkobierca musiałby wyjść z własną inicjatywą, aby wziąć na siebie całość długu. Jeżeli tego nie zrobi, dług spadkowy może nawet przestać istnieć.